רשומות

מציג פוסטים מתאריך מאי, 2022

על אחוזי ירידה ועליה

תמונה
בשוק ההון קיימות המון תנודות כתוצאה מקנייה ומכירה של סוחרים על בסיס יומי, היוצרים שינוי במחירי המניות כלפי מעלה ומטה - במיוחד בימים האחרונים בהן התנודות קיצוניות במיוחד: ביום מסוים מניה יכולה לקפוץ 10% מעלה כתוצאה מדוחות רבעוניים טובים, וביום אחר השוק יכול להעניש את המניה ב-10% מטה בגלל דיווח כזה או אחר... ג'ונגל של ממש! השאלה מה יותר חזק - אחוז העליה או הירידה? נזכר לרגע בשיעורי גדילה ודעיכה מבית הספר: המחיר המקורי הוא ה-100% שלנו. עליה של 10% תהיה כבר 110% (שווה ערך לשיעור גדילה של 1.1), וירידה של 10% תהיה 90% (שיעור דעיכה של 0.9). בשביל לחשב את המחיר החדש, צריך לכפול בשיעור הגדילה/דעיכה. נניח מחיר מניה של 80 דולר. אחרי עליה של 10% נקבל 80*1.1=88. אבל, אחרי ירידה של 10% נקבל 88*0.9=79.2. שימו לב! המחיר החדש שהתקבל נמוך מהמחיר המקורי!! מסקנה ראשונה - אחוז הירידה חזק יותר מאחוז העליה. ועד כמה אחוז הירידה חזק יותר? עבור דוגמא של 80 דולר שהפכו ל-79.2 בעליה וירידה של 10%, מדובר על ירידה כוללת של 1%. אם נבחן שוב בעבור עליה וירידה של 20%, נקבל ירידה כוללת של 1.2*0.8=0.96 שהם 4%